Mapové podklady pro projektování

Pro tuto službu se užívá více různých pojmenování:

geodetický podklad pro projekt, geodetické zaměření, zaměření pro projekt, účelová mapa, geodetické zaměření skutečného stavu (terénu) a další.

O co se jedná?

Jde o geodetické zaměření zájmového území pro potřebu projektantů a projektování s požadovanou přesností. Geodetický mapový podklad je prostorový model území a slouží pro navrhování a umisťování projektovaných objektů do terénu, pro výpočty zemních prací, zjištění odtokových poměrů a podobně. V terénu se zaměřují budovy, ploty, zpevněné plochy, viditelné znaky inženýrských sítí, stromy, průběh terénu, terénní zlomy a další. Zaměření může být doplněno podkladovou vrstvou katastrální mapy. Rozsah mapovaného území a podrobnost měření záleží na požadavcích projektanta. Měřit lze malou zahrádku, městský park nebo klidně pás desítky kilometrů dlouhé liniové stavby a jejího okolí.

Jak to vypadá?

Podklad pro projekt se vyhotovuje digitálně ve formě CAD výkresů. Výsledkem odevzdání je technická zpráva, seznam souřadnic podrobných bodů a digitální mapa v některém z běžně používaných CAD formátů (DGN, DWG, DXF). Jednotlivé části jsou odevzdány v digitální podobě a dle potřeby také v tištěné podobě.

Kdy potřebujete zaměření pro projekt?

Nejčastější je prováděno:

- zaměření pro projekt rodinného domu

- zaměření pro velkou bytovou či rezidenční výstavbu

- zaměření pro projekt inženýrských sítí

- zaměření výrobního závodu

- zaměření pásu liniové stavby (dopravní, inženýrské) a jejího okolí