Vytyčování na stavbách

Vytyčení na stavbách je často podceňovaná činnost. Neodborně provedené vytyčení může být důvodem nepříjemných technických i právních problémů.

Garantuji správnost vytyčení dle úředně schválené stavební dokumentace, správnost geometrických parametrů vytyčených staveb v rámci povolených odchylek i dodržení odstupových vzdáleností od hranic pozemku.

Co je to vytyčení stavby?

Vytyčení stavby je geodetická činnost, při které je vyznačena poloha, případně i výška stavby v terénu. Obvykle se vyznačují lomové body stavby (rohy budovy, osa trasy), které se stabilizují vhodnou značkou. Dle podmínek v místě stavby se ke stabilizaci nejčastěji používá dřevěný kolík, železná trubka, ocelový hřeb a podobně. Pro případ poškození je vytyčené značky možno zajistit na předem připravené stavební lavičky.

Jaké je potřeba dodat podklady?

Podkladem pro vytyčení stavby je ověřená stavební prováděcí dokumentace stavby schválená stavebním úřadem. V terénu je nutné geodetovi ukázat (sousedy uznávané) hraniční znaky pozemku.

Jaké doklady obdržíte od geodeta?

Po dokončení terénních prací od nás zákazník obdrží dokumentaci o vytyčení stavby ověřenou úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. Ta obsahuje technickou zprávu a grafickou část se zákresem situace a vytyčených bodů stavby. Celou dokumentaci o vytyčení stavby je zpravidla nutné předložit stavebnímu úřadu při kolaudaci stavby.

Nejčastější použití:

Vytyčení rodinného domu či jiné jednoduché stavby

Plošné vytyčení stavebních objektů v investiční výstavbě

Vytyčení liniových staveb v investiční výstavbě