Zeměměřické práce s pozemky

 • geometrické plány
 • vytyčení hranic pozemků

 

Inženýrská geodézie

 • geodetické práce pro projektování a při výstavbě
 • účelové mapy - výškopis, polohopis
 • základní mapy závodů
 • vytyčování na stavbách
 • zaměření skutečného provedení staveb
 • zaměření pokládky inženýrských sítí s digitálním zpracováním dle předpisů správců
 • geodetická a majetkoprávní část projektové přípravy staveb

 

Geodetická kontrolní činnost

 • určování kubatur skládek sypkého materiálu
 • kontrolní měření v průběhu výstavby
 • ověření, jestli vaše stavba nebo oplocení respektuje hranice pozemku podle katastru nemovitostí