Kontrolní měření

určování kubatur skládek sypkého materiálu

kontrolní měření v průběhu výstavby

ověření, jestli vaše stavba nebo oplocení respektuje hranice pozemku podle katastru nemovitostí