Účelové mapy

Účelová mapa vznikne obdobným postupem jako mapové podklady pro projektování. Oproti zaměření pro projekt však slouží především jako podkladová mapa pro účely evidování, zobrazování a geografického přehledu o poloze sledovaného objektu či zařízení, například inženýrských sítí, komunikací a podobně.

Kde se účelová mapa používá?

Hlavní využití je u správců GIS vodárenských, plynárenských a elektrorozvodných společností nebo u správců komunikací a areálů. Obsah účelové mapy je pak dán požadavky a směrnicemi konkrétního objednatele (správce GIS).

Jak účelová mapa vypadá?

S účelovou mapou se můžete setkat při podání žádosti o zákres inženýrské sítě u správce, když obdržíte zakreslený průběh sítě do podrobného mapového podkladu. Také na ni můžete narazit při prohlížení webových aplikací GISu obcí. Zde slouží jako podklad technické mapy města.